Eko Led Lights
Najdete nás na Facebooku

Parkoviště v Motole

Fakultní nemocnice v Motole je největší nemocnicí v ČR a druhou největší dětskou nemocnicí v Evropě. Jejím posláním je ošetřovat a léčit pacienty v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Že uvedenému cíli napomáhá i vytváření co nejpříjemnějšího prostředí pro pacienty i návštěvníky, je dlouhodobě potvrzeno praxí.

Z toho se vycházelo i při přípravě nového parkoviště pro  pacienty a návštěvníky nemocničního areálu. Základním faktem bylo zohlednění zdravotního stavu budoucích uživatelů parkoviště s přihlédnutím k jejich omezení. Povrch parkoviště tvoří plastová tenkostěnná vegetační dlažba tmavě zelené barvy. Ta na rozdíl od betonové prakticky v celé ploše zaroste osetou trávou. I z těchto dvou faktů – tmavé barvy a skutečnosti, že jde o travnatou plochu neodrážející světlo, byla výběru vhodného typu osvětlení věnována maximální pozornost.

Naše společnost v podrobné prezentaci seznámila objednatele  s novými technologickými možnostmi s využitím LED svítidel pro veřejné osvětlení. Doložila certifikáty kvality produktů i vlastní výroby, poukázala
na úspornost a doložila ekonomickou návratnost vložených nákladů. Pro praktické srovnání se stávajícími v nemocnici používanými sodíkovými výbojkami  zapůjčila k ukázkové instalaci  i vhodný typ svítidla vyhovujícího danému účelu.

Uvedený typ LED svítidla Aerolite LSL 30 ve srovnání s doposud používaným svítidlem MALAGA se sodíkovými výbojkami SGS 101 70W – vydávajícími žluté světlo, poskytuje světlo bílé  barvy. Rozdíl ve vnímání barev je nepřehlédnutelný.  Zatím co plochy a předměty osvětlené sodíkovými výbojkami působí oranžově, vnímání barev při osvětlení LED svítidly Aerolite LSL je velmi blízké vnímání za denního světla.

Podstatné je i rozložení světelného toku : unikátní optika zaručuje, že světlo vydávané svítidlem vytváří souvislou plochu, jinak řečeno směřuje kam má a ne do míst, kde by působilo rušivě. To samozřejmě představuje významné zvýšení komfortu pro uživatele.

Jaké další  výhody má v daném případě použití LED svítidel pro veřejné osvětlení? Jsou jimi snížení nákladů na údržbu a opravy,  kdy za dobu ,,dolního života“ LED zdroje (při provozu 10hod./den – 16,5 let) odpadnou správci nejméně dvě výměny, které by jinak musel provést u dosud používaných zdrojů.

Dále snížení nákladů na dodávku elektrické energie, kdy dosud používané výbojky mají příkon 70W plus cca 15% napájecí zdroj, tak u LED svítidel je to 35W, včetně zdroje. Podle provedených výpočtů bude na provozu pouhých 10 ks svítidel při stávajících cenách ušetřeno 7 117 Kč každý rok. Ceny samozřejmě rok od roku rostou, takže úspora bude ještě vyšší.

Použití LED svítidel pro veřejné osvětlení uvedeného parkoviště tak znamená nejen dosažení komfortu pro uživatele, ale napomáhá i trendu snižování provozních nákladů, který je v současnosti pro nemocnici prioritou.

Uvedené fotografie:
Srovnání dvou typů osvětlení, v různých částech areálu nemocnice MOTOL Praha
MOTOL
MOTOL
MOTOL
MOTOL
MOTOL
MOTOL
MOTOL