Eko Led Lights
Najdete nás na Facebooku
Domovská stránka > Projekty > Dle typu využití > Veřejné osvětlení > Město Náchod – úspora 55%

Město Náchod – úspora 55%

Město Písek v roce 1887 patřilo mezi první města, kde bylo uvedeno do provozu první české veřejné elektrické osvětlení celoměstského významu. Jednou pro vždy se tak nesmazatelně zapsalo do historie v rozvoji elektrického osvětlení.
 
Tak, jak elektrickému osvětlení předcházely pochodně, plynové a jiné podobné lampy, se dá s  trochou nadsázky stejným způsobem nahlížet i na další vývojový krok ve veřejném osvětlení. Je jím nasazení nových LED svítidel směrem k jeho další modernizaci a rozvoji.
 
V tomto příměru město Náchod, podobně jako tomu bylo v Písku, úplný primát držet nebude.
Nicméně zástupci tohoto města přinejmenším nesetrvávají  ,,v zajetých, někdy až stojatých vodách“,  a v rámci nových trendů jsou otevřeni novým technologickým postupům.
 
To se projevilo i při přípravě rekonstrukce zdejšího zastaralého veřejného osvětlení. Pro vybrané ulice byly připraveny srovnávací varianty. První variantou byla klasická svítidla se sodíkovými výbojkami. Druhou srovnávací variantou byla nejmodernější  LED technologie pro veřejné osvětlení (VO).
 
Zadáním bylo navrhnout soustavu, kde by stávající nevyhovující osvětlení bylo nahrazeno novým, v souladu s ČSN a při dosažení co největší efektivity a provozních úspor. V rámci světelně technického návrhu nové osvětlovací soustavy  byly posuzovány tyto dvě variantní řešení:
 •  kl. svítidla s výbojkami 19 ks 70W, s příkonem 80W a 10ks 100W, s příkonem 114W
 •  roční spotřeba při provozu 11 hod./den – 10680kWh
 •  život klasického zdroje max. 25 000 hod., při provozu 11hod./den – max. 6 let
 • 19 ks Aerolite LSL 30, s příkonem 35W a 10 ks Aerolite LSL 30 +, s příkonem 51W
 •  roční spotřeba při provozu 11 hod./den – 4718 kWh
 •  život navrženého LED zdroje (Philips) min. 60 000, při provozu 11 hod./den – min. 15 let
 
Shrnutí:
 •  Úspora na energiích při uvedeném provozu a průměrné sazbě 3,50kWh činí 20 868,- Kč/rok.
 • Vícenáklad na pořízení LED svítidel, při zápočtu nákladů na pořízení klasických svítidel v cenách obvyklých a nákladů na nejméně dvě výměny (zjištěný průměr cca 750,- Kč/ks), je v úsporách za energii umořen za 4 roky a 4 měsíce.
 • To znamená, že na uvedeném vzorku 29 svítidel a při konstantních cenách správce osvětlovací soustavy v následných letech ušetří nejméně  10 x 20 868,- Kč/rok.
 •  Předností srovnávaných LED svítidel je i to, že poskytují tzv. bílý barevný odstín a  mají  výrazně lepší podání barev.  Zatímco plochy a předměty osvětlené sodíkovými výbojkami působí oranžově, vnímání barev při osvětlení srovnávaných LED svítidel je velmi blízké vnímání za denního světla. Obojí představuje další výrazný vklad ke zvyšování komfortu provozních vlastností a zejména zvýšení bezpečnosti provozu.
 • Dalším měřítkem posuzování osvětlovacích soustav je ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Nasazení LED svítidel vede k omezení nežádoucích účinků světla – tzv. rušivého světla. 
 • Z hlediska enviromentálních vlivů se dále snižuje produkce CO2, odpadá využívání toxických příměsí používaných na výrobu klasických zdrojů. V technologii LED svítidel je množství látek na seznamu nebezpečného odpadu prakticky nulové.
 
Ve všech posuzovaných kritériích nejlépe obstála svítidla EKO LED STREET Aerolite LSL. Přičemž krátce po realizaci rekonstrukce osvětlovací soustavy padl jeden z dalších mezníků POWER LED a měrný výkon svítidel Aerolite LSL vzrostl o dalších 20%.
 
Takřka nečekaným, ale jistě příjemným překvapením na celé realizaci byl především postup   zástupců města Náchod. Prolomení stojatých vod, i v takových oblastech jako je veřejné osvětlení, totiž vyžaduje širší horizont rozhodování než jen jeho zúžení na kritérium, kterým je nezřídka výše jednorázového výdaje. Dále horizont jednoho volebního období, v rámci něhož je vše podřízeno maximálně do výhledu čtyřletého cyklu. V tomto směru se město Náchod a jeho volení představitelé stali jistě následováníhodným příkladem pro další města a obce, která by se výhledově měla také zabývat řešením svého zastaralého veřejného osvětlení.
 
Uvedené fotografie:
Srovnání dvou typů osvětlení. EKO LED STREET Aerolite LSL má méně než poloviční spotřebu energie, život zdroje světla při průměrné délce svícení činí minimálně 15 let, vnímání barev je velmi blízké vnímání za denního světla, světlo směřuje tam, kde je potřeba.   
Náchod 001
Foto Náchod 3
Fotka 4
Foto 5