CARLA spol. s.r.o. Dvůr Králové, úspora 64 %

Společnost CARLA spol. s.r.o. Dvůr Králové nad Labem byla založena 1. října 1992 a v současné době

se jedná o jednu z mála českých firem zabývajících se výrobou čokolády a dalších čokoládových produktů. Původně chtěla společnost ,jen zaplnit volné místo na trhu“ v produkci čokolád pro průmyslové zpracování, avšak vzhledem k prázdnému místu na trhu hotových výrobků se rozhodla investovat do technologie a koncem 90. let vstoupila do detailu. Díky rozmanitému sortimentu dokáže CARLA uspokojit chutě každého milovníka čokoládových pochutin. V její produkci najdeme mimo čokolád a cukrářských polev také marcipánové výrobky a fondánové hmoty. Kromě finálních výrobků pro maloobchod nabízí CARLA také průmyslové polotovary a produkty pro gastronomii. Neustálé zlepšování standardů kvality výrobků a služeb patří mezi hlavní záměr společnosti CARLA. Totéž platí i pro pracovní prostředí a provozní podmínky. 

Nároky na servis a údržbu stávající osvětlovací soustavy, náklady na elektrickou energii v až šestnáctihodinovém provozu, ale i náklady na chlazení ve vybraných prostorech (do doby realizace LED byla používána prachotěsná svítidla s lineárními zářivkami, provozovány na tlumivce, proměňující neefektivně  významnou část energie na teplo) a samozřejmě nároky na pracovní komfort,  se  při vědomí předností LED osvětlení dodávaných EKO LED LIGHTS, s.r.o.  staly významným impulsem k instalaci LED svítidel typu EKO LED INDUST (tvar korpusu obdobný jako u běžného prachotěsného svítidla) do vybraných skladových prostor.  Jaké jsou výsledky? 

Původní stav s klasickými zdroji

 • 54 ks prachotěsných svítidel s lineárními zářivkami T8 2 x 58W, Pp 130W/ ks
 • při provozu 5840 hod. roční spotřeba 40 997 kWh 
 • při sazbě 3,50 Kč za kWh 143 498 Kč /rok
 • život použitého zdroje cca 15 000 hod. 

Po optimalizaci:

 • 54 ks prachotěsných svítidel EKO LED INDUST 46 W 
 • při provozu 5840 hod. roční spotřeba 14 507 kWh.  
 • život použitého zdroje min. 70 000 hod.

Dosažené úspory a výsledky:  

 • úspora ve spotřebě elektrické energie 64 %
 • 26 490 kWh a 92 715 Kč/rok
 • odpadají  nejméně 4 výměny světelných zdrojů T8
 • životnost svítidel při provozu 16 hod. /den - 12 let 
 • součástí optimalizace je instalace pohybových čidel, které snižují  příkon soustavy o další desítky procent 

Firma EKO LED LIGHTS, s.r.o. vítá, když si uživatelé dodaných LED svítidel  provádějí  nejen vlastní měření  všech deklarovaných parametrů, ale vytvářejí si i vlastní pocitový úsudek  z celkového provozu. V tomto směru je potěšitelné, že všechny ověřované a deklarované parametry byly po instalaci potvrzeny měřením i ve vlastním provozu. Neméně významné  je ovšem i pocitové hodnocení, že při daných parametrech  došlo nejen  k výraznému  objektivně měřitelnému zlepšení zrakového komfortu, ale  i k celkovému zlepšení pracovních podmínek. Spokojenost s dosaženými výsledky se stala podnětem k postupné výměně  na LED svítidla EKO LED LIHGTS, s.r.o. i v dalších výrobních, skladovacích a logistických prostorech a zázemí.  

Uvedené fotografie: 

Skladové prostory firmy CARLA spol. s.r.o., po celkové optimalizaci osvětlovací soustavy s použitím prachotěsných LED svítidel EKO LED INDUST 46W

Carla s.r.o., obrázek č.1
Carla s.r.o., obrázek č.2
Carla s.r.o., obrázek č.3
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.