Letiště Praha - Ruzyně – úspora 50%
Letiště Praha, a. s., je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České republice a největšího mezi novými členskými státy EU. Za rok 2011 získalo ocenění Eagle Award od asociace IATA za nejvíce se rozvíjející letiště světa. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav odbaví mezi 11 – 12 milióny cestujících. Ti mají v průběhu roku k dispozici nabídku kolem 50 leteckých společností spojujících Prahu přímou linkou se zhruba 130 destinacemi po celém světě. Operuje zde i 5 pravidelných cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu. Nejen z popsaných důvodů lze Letiště Praha právem považovat za bránu do České republiky, která nezřídka vytváří první dojem cestujících o úrovni celé ČR. Tomu je pochopitelně nezbytné uzpůsobovat veškeré rozhodování a strategii.

Tisíce metrů čtverečných plochy a čtyřiadvacetihodinový provoz tak samozřejmě kladou mimořádně vysoké nároky na zajištění celého provozu. V nemenší míře i na náklady a údržbu osvětlení. To provozovatele nutně vede k hledání nejefektivnějších řešení. V rámci akce výměna nástupních mostů na stojánce č. 3 a rekonstrukce přilehlých odbavovacích gatů bylo přistoupeno k rekonstrukci osvětlovací soustavy v čekárnách a nad pracovištěm bezpečnostní kontroly. Stávající osvětlovací soustava byla tvořena zářivkovými downlighty, které již nesplňovaly parametry aktuálních technických norem a byly na konci životnosti. Zadáním bylo navrhnout soustavu, kde by stávající nevyhovující downlighty byly nahrazeny novými downlighty v poměru kus za kus (celkem 51 kusů) tak, aby nebyly kladeny nároky na další vícepráce, osvětlovací soustava byla v souladu s ČSN a bylo dosaženo co největších úspor.

V rámci světelně technického návrhu nové osvětlovací soustavy byly posuzovány dvě variantní řešení:
·         Moderní osvětlovací soustava tvořená LED downlighty v následující konfiguraci: 18 kusů EKO LED downlightů CREE XP-E, s příkonem 26 W v prostorách čekáren a 33 kusů EKO LED downlightů CREE XP-E, s příkonem 39W v prostorách bezpečnostní kontroly
·         Osvětlovací soustava tvořená novými zářivkovými downlighty v následující konfiguraci: 18 kusů zářivkových downlightů 2x26W (příkon 56W) v prostorách čekáren a 33 kusů zářivkových downlightů 2x32W (příkon 68W) v prostorách bezpečnostní kontroly

Z provozně ekonomického srovnání variant bylo rozhodnuto o realizaci LED osvětlení.  Hlavním důvodem pro takové rozhodnutí byla výrazně nižší energetická náročnost LED varianty, neboť při převládajícím provozu osvětlení v režimu 24h/den činí úspory LED varianty oproti zářivkové 13 114 kWh/rok, tedy cca 46%.

Krátce po realizaci rekonstrukce osvětlovací soustavy padl jeden z dalších mezníků měrného výkonu u výkonových POWER LED, neboť byly představeny nové čipy XT-E s měrným výkonem 120lm/W. Při realizaci výše uvedené rekonstrukce osvětlovací soustavy by dnes pro zónu bezpečnostní kontroly byly použity ještě úspornější EKO LED downlighty CREE XT-E, s příkonem 32W, což by umožnilo navíc realizaci dalších úspor ve výši 2 023 kWh/rok, tedy o dalších cca 7%.

Výhodou těchto LED svítidel je možnost zakázkové výroby svítidla přesně na míru do již existujících otvorů a schopnost výroby reagovat na případné změny rozměrů úpravou velikosti korpusu. Pro investora je důležitá záruční doba pět let na sestavu (LED + proudový zdroj), korpus je doživotní. Správa a údržba pak ocení zejména fakt, že nejméně po dobu záruky odpadají veškeré náklady spojené s údržbou osvětlení. Letiště Praha Ruzyně tímto krokem deklaruje nejen hledání cest k nejefektivnějšímu provozu a zvyšování komfortu pro cestující, ale neoddělitelně tím deklaruje i svůj vztah k životnímu prostředí, čímž se i v tomto směru řadí mezi nejmodernější provozy v ČR a ve světě. 

Uvedené fotografie:                                                                                                  
Osvětlovací soustava v čekárnách a nad pracovištěm bezpečnostní kontroly, s nasazením EKO LED downlightů CREE XP-E a příkony 26W a 29W.
Letiště Ruzyně čekárna 0001
Letiště Ruzyně , čekárna 0002
Letiště Ruzyně Letiště , čekárna 0003
Letiště Ruzyně, bezp. zona 0004
Letiště Ruzyně, bezp. zona 0005
Letiště Ruzyně, bez. zona 0006
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.