EKO LED LIGHTS, s.r.o.
Přelom nového tisíciletí s sebou přináší nejrůznější proroctví o konci světa a nejrůznějších pohromách. Posláním firmy EKO LED LIGHTS, s.r.o., je namísto toho přinášet nové technologické možnosti, díky kterým může být svět, ve kterém žijeme, o něco lepším.

Jednou z takových je využití převratné technologie v osvětlení a jeho vnímání prostřednictvím LED. Mezi jejich hlavní přednosti, oproti, "klasickým" zdrojům, patří nižší spotřeba elektrické energie, vyšší životnost při daleko lepším komfortu. Vedle snížení nákladů na provoz a dalšího zbytečného plýtvání zdroji jde ruku v ruce s tím snížení CO2, odbourání používání rtuti a jiných toxických látek, s důrazem na maximální recyklovatelnost.
 
V současné době se zaměřujeme na oblasti veřejného osvětlení, průmyslových objektů, obchodních a komerčních center, výrobních podniků, administrativních budovách, školách, nemocnicích, čerpacích stanicích, garážích, skladech, letištích a další provozy náročné na objem jejich svícení. Nechybí nejrůznější designové aplikace po LED žárovky pro domácnosti.
 
Každá investice má význam pouze tehdy, když povede k minimalizaci nákladů v dlouhodobém horizontu při dodržení veškerých požadavků a maximalizaci komfortu. Naším hlavním cílem je poskytování nejlepší světové kvality v poměru k ceně. V konečném výsledku významné snížení a optimalizace nákladů, při dosažení co největší míry konkurence schopnosti v soukromém sektoru. Spolupracujeme jenom s předními odborníky.

Při naší práci se zapojujeme do akcí a podílíme se na aktivitách podporujících sport a charitativní projekty.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.